ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာEver Flow River Group Public Company Limited ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကို အတည်ပြုရန်၊ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်တို့အတွက် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးကြီးကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာလျက် Online အသုံးပြု၍ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များအား Zoom Meeting ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၃ ) ရက် (စနေနေ့)
ကျင်းပမည့်အချိန် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ မှ မွန်းလွဲ (၁၂:၀၀) နာရီ အထိ
ကျင်းပမည့် ပုံစံ - Zoom Online Meeting